Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Konkurs na Organizatora XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 28.11.2019 r.

Zarząd Główny PTHiT ogłasza konkurs ofert na Organizatora XXIX Zjazdu PTHiT, który odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 17-19.VI.2021 r.

Celem uzyskania szczegółowych informacji na temat przedmiotu postępowania konkursowego, warunków uczestnictwa w konkursie oraz szczegółowego zakresu zadań oferenta, prosimy o kontakt  pod adresem : pthit@kopernik.lodz.pl

Oferty należy składać do dnia 28.11.2019 r. do godziny 15:00, rozstrzygniecie konkursu nastąpi 16.12.2019 r.

 

Prezes Zarządu Głównego PTHiT

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus