Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

"Konflikty serologiczne, ich immunoprofilaktyka oraz wybrane zagadnienia niedokrwistości i zaburzeń krzepnięcia w ciąży - wyzwania dla ginekologów, transfuzjologów i diagnostów"

22 kwietnia 2016 r , Warszawa

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na konferencję “Konflikty serologiczne, ich immunoprofilaktyka oraz wybrane zagadnienia niedokrwistości i zaburzeń krzepnięcia w ciąży - wyzwania dla ginekologów, transfuzjologów i diagnostów”

Tematyka Konferencji obejmuje ważne dla lekarzy  transfuzjologów i ginekologów  zagadnienia konfliktów serologicznych, zarówno w zakresie antygenów krwinek czerwonych , ale także w zakresie antygenów płytkowych. Ma ona charakter naukowo-szkoleniowy, do uczestnictwa zapraszamy lekarzy oraz diagnostów laboratoryjnych.

 Data i miejsce -22 kwietnia 2016 r : Oxford Tower, Warszawa, Chałubińskiego 8;
Komitet Naukowy: prof. Ewa Brojer, prof. Romuald Dębski, prof. Magdalena Łętowska, prof. Mirosław Wielgoś ;
Komitet organizacyjny : prof. Ewa Brojer, dr Małgorzata Uhrynowska, mgr Ewa Kaniewska
Patronat : IHiT, CMKP, PTHiT, PTG, PTMP