Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Konferencja: III Praktyka Hematologiczna

22-23 kwietnia 2016 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy na III praktykę hematologiczną

Szczegóły na stronie http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=436&p=3206