Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Jak przystąpić

Aktualizacja danych członków PTHiT

 

Pragnę poinformować, że Zarząd Główny PTHiT prowadzi centralny rejestr członków Towarzystwa. Zebrane w nim informacje pomagają właściwie prowadzić działalność statutową. Oczekujemy, że dokonana aktualizacja danych przyczyni się do lepszego zaspokajania oczekiwań i dążeń środowiska hematologów i transfuzjologów. Ponieważ gromadzenie danych osobowych musi się odbywać zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków Towarzystwa, jak też kandydatów, o wypełnianie Deklaracji członkowskiej i przesłanie do siedziby Zarządu Głównego PTHiT za pośrednictwem właściwych oddziałów i kół terenowych.

Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

 

Konto na które należy przesyłać składki członkowskie:

Bank Millenium al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź

Nr konta: 44 1160 2202 0000 0002 1364 5810

Podane konto jest przeznaczone do rozliczeń pomiędzy Zarządem Głównym PTHiT a skarbnikami oddziałów, a nie do indywidualnych wpłat składek członkowskich poszczególnych członków Towarzystwa. 

załączniki

pobierzJeśli już jesteś członkiem PTHiT (doc)
pobierz (48kb)
pobierzJeśli już jesteś członkiem PTHiT (pdf)
pobierz (264kb)
pobierzJeśli pragniesz wstąpić do PTHiT(doc)
pobierz (48kb)
pobierzJeśli pragniesz wstąpić do PTHiT(pdf)
pobierz (271kb)