Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Informacje dotyczące zmian w procesie wydawniczym AHP

Redaktor Naczelny AHP prof. Krzysztof Giannopoulos

Lublin, 24.07.2018 r.


Szanowni Państwo,

w imieniu Redakcji Acta Haematologica Polonica chciałbym przekazać informacje dotyczące aktualnego procesu wydawniczego czasopisma oraz spraw związanych z prenumeratą za 2018 rok.
Na początku bieżącego roku współwłaściciele czasopisma Acta Haematologica Polonica - Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie - podjęli decyzję o zmianie dotychczasowego wydawcy kwartalnika. Było to podyktowane likwidacją działu czasopism w Elsevier Polska z końcem 2017 roku.
Obecnie jest dostępna wersja on-line Acta Haematologica Polonica w formule Open access, której wydawcą jest Sciendo (https://www.sciendo.com). Tradycyjna wersja papierowa będzie drukowana przez innego Wydawcę na dotychczasowych zasadach, tj. w języku w którym autorzy złożyli pracę. Periodyk będzie nieodpłatnie dystrybuowany do członków PTHiT opłacających składkę członkowską oraz do pozostałych na zasadach komercyjnych oferowanych przez nowego Wydawcę.


Rozszerzona formuła wydawnicza czasopisma spowodowała konieczność podpisania umów wydawniczych pomiędzy współwłaścicielami tytułu a wybranymi wydawnictwami. Skomplikowana konstrukcja prawna tychże umów spowodowała znaczne opóźnienia wydawnicze, szczególnie wersji papierowej czasopisma.
Prosząc Państwa o wyrozumiałość w oczekiwaniu na egzemplarze Acta Haematologica Polonica w wersji papierowej, zachęcam do lektury wersji on-line czasopisma: https://content.sciendo.com/view/journals/ahp/49/1/ahp.49.issue-1.xml
Równocześnie uprzejmie informuję, że istnieje możliwość rezygnacji z prenumeraty Acta Haematologica Polonica. Jeśli podjęliby Państwo taką decyzję należy o tym poinformować tę organizację, za pośrednictwem której dokonali Państwo zapłaty.


Z poważaniem

Krzysztof Giannopoulos
Redaktor Naczelny
Acta Haematologica Polonica

załączniki

pobierzList Redaktora Naczelnego
pobierz (336kb)