Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

IX Myeloma and Lymphoma International Conference

4-6 wrzesnia 2020, Kraków

szcegóły konferencji: http://szpiczak.org/pl/