Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

IV Praktyka Hematologiczna

7-8 kwietnia 2017r

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez firmę Termedia pod kierownictewm naukowym Prof. dr hab. Wiesława W. Jędrzejczaka, która odbedzie się w Warszawie w dniach 7-8 kwietnia 2017

szczegóły na stronie organizatora

http://www.termedia.pl/Konferencje?o_konferencji&e=598&p=4087