Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

IV Kongres Onkologii Polskiej - po patrontem PTHiT

12-15 października 2016, Łódź

W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa w IV Kongresie Onkologii Polskiej, który odzbedzie się w Łodzi w dniach 12-15 października 2016r.

Szczególy: http://www.kongres.pto.med.pl/4.2016/pl/Zaproszenie__70.html

Kongres jest objety patronatem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.