Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ZAKAŻENIA W HEMATOLOGI I TRANSPLANTOLOGII

11-13 maja 2017r, Kazimierz Dolny

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ZAKAŻENIA W HEMATOLOGI I TRANSPLANTOLOGIIpowiększ
Kazimierz

Serdecznie zapraszamy na drugą miiędzynarodowa konferencje poświęconą problemom zakażeń w hematologii i transplantologii 

szczegóły na stronie  http://www.zakazenia.com.pl/