Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

III REGIONALNA KONFERENCjA SZKOLENIOWO-NAUKOWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ONKOLOGICZNYCH

03-05.09.2015, Łódź

III REGIONALNA KONFERENCjA SZKOLENIOWO-NAUKOWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ONKOLOGICZNYCHpowiększ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Onkologicznych  

Ziemi Łódzkiej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w    

 

III REGIONALNEJ KONFERENCJI SZKOLENIOWO-NAUKOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ONKOLOGICZNYCH

 

w dniach 03 - 05. 09. 2015 r

 

pod  tytułem

 

  "Opieka onkologiczna i hematologiczna  wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego "

 

Patronat -  Regionalny Ośrodek Onkologiczny WSS. im. M. Kopernika w Łodzi

Miejsce -  „Hotel  Grzegorzewski ”  Tuszyn k. Łodzi

Tematy sesji to:

       Innowacje w chirurgii onkologicznej.

       Udział zespołu terapeutycznego w opiece hematologicznej                          i onkologicznej.

       Problemy pielęgnacyjne osób po zabiegach chirurgiczno-onkologicznych.

         Problemy terapeutyczne  i nowości w opiece nad osobami chorymi  onkologicznie.

 Więcej informacji na www.kopernik.lodz.pl, stowarzyszeniepipozlodz@gmail.com