Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Grant Naukowy Fundacji DKMS

Wnioski można składać od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019r

Grant Naukowy Fundacji DKMSpowiększ

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy komórek krwiotwórczych dla każdego chorego potrzebującego transplantacji. Fundacja angażuje się również w projekty, które mają na celu poprawę jakości leczenia Pacjentów i wspieranie rozwoju transplantologii w Polsce. W ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi”, Fundacja uruchamia „Grant Naukowy Fundacji DKMS”, skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. Projekt z entuzjazmem został przyjęty w środowisku hematologicznym i uzyskał pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Patronat PTHiT. 

Wnioski można składać od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019r. Zachęcamy do zgłaszania swoich projektów naukowych.

ZAKRES BADAŃ

Fundacja DKMS chce wspierać młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają przede wszystkim wokół transplantologii hematologicznej, terapii komórkowych w szerokim znaczeniu tego określenia. Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin, obejmujących, ale nie ograniczających się do immunologii transplantacyjnej, klinicznej, diagnostyki oraz strategii terapeutycznych i dawstwa komórek krwiotwórczych.

 

HARMONOGRAM

01.04 - 30.06.2019 r. Składanie wniosków

01.07 - 31.08.2019 r. Ocena wniosków przez Komisję Grantową

12.09 - 14.09.2019 r. Ogłoszenie wyników na konferencji PTHiT w Łodzi

 

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW

Prosimy zapoznać się z regulaminem „Grantu Naukowego Fundacji DKMS” oraz wypełnić wniosek zamieszczony na stronie www.dkms.pl/grant  

Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przesyłać na adres e-mail edukacja@dkms.pl do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Wszelkie pytania związane z projektem „Grant Naukowy Fundacji DKMS” prosimy kierować na adres edukacja@dkms.pl

załączniki

pobierzOgłoszenie
pobierz (243kb)