Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

GAPP - FACILITATING THE AUTHORISATION OF PREPARATION PROCESS FOR BLOOD, TISSUES AND CELLS

INTERIM NEWSLETTER 2019

Zapraszamy do zapoznania się z  informacja na temat spotkania GAPP, które odbyło się w Rzymie 29-30.1.2019 roku.