Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Aktualne problemy dotyczące czynników zakaźnych przenoszonych przez krew - konferencja

10 marca 2017, Warszawa

Szanowni Państwo 

w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na konferenję

szczegóły: http://www.cemed.pl/?event=krew

Celem konferencji jest przedyskutowanie zagadnień bezpieczeństwa przetoczeń krwi i produktów krwiopochodnych w świetle najnowszych doniesień publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Bezpieczeństwo transfuzji będzie analizowane również w kontekście ostatnich obserwacji dotyczących Polski oraz krajów sąsiednich. Spotkanie ma stanowić okazję do dyskusji w gronie specjalistów różnych dziedzin - zajmujących się diagnostyką, badaniami naukowymi oraz leczeniem chorób zakaźnych, mających często charakter zoonoz, nie tylko u ludzi, ale także u zwierząt. Konferencja pozwoli pogłębić wiedzę praktykom zajmującym się tematyką spotkania.

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska
dr hab. n. med. Piotr Grabarczyk

mgr Aneta Kopacz
mgr Ewa Sulkowska
mgr Katarzyna Tkaczuk