Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 3

ANNA DMOSZYŃSKA · MARIA KRAJ · ADAM WALTER-CRONECK · JAN WALEWSKI · JOANNA MAŃKO · DOMINIK DYTFELD · MIECZYSŁAW KOMARNICKI · ANDRZEJ HELLMANN · ALEKSANDER SKOTNICKI

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego

Recommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma

SłOWA KLUCZOWE:
szpiczak plazmocytowyrozpoznanienowe lekirozważania lecznicze
KEY WORDS:
multiple myelomadiagnosisnew drugstherapeutic considerations
pełna treść »
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono zalecenia dotyczące rozpoznania i leczenia szpiczaka plazmocytowego proponowane przez Polską Grupą Szpiczakową
SUMMARY: In this article we described new diagnostic and therapeutic recommendations proposed by Polish Myeloma Group

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 270kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj