Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Dariusz Szczepanek · Ewa Wąsik-Szczepanek

choZnaczenie dokomorowych iniekcji w leczeniu pierwotnego chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego

The efficacy of intraventricular treatment in therapy of primary central nervous system lymphomas

SłOWA KLUCZOWE:
pierwotne chłoniaki ośrodkowego układu nerwowegoleczenierezerwuar Ommaya
KEY WORDS:
Primary central nervous lymphomaPCNSLTreatmentReservoir Ommaya.
pełna treść »
STRESZCZENIE: Systemowe leczenie pierwotnych chłoniaków ośrodkowego układu nerwowego (OUN) z zastosowaniem wysokich dawek metotreksatu (MTX) oraz arabinozydu cytozyny (Ara-C) w chwili obecnej uznawane jest za najbardziej efektywny zestaw leków cytostatycznych. Aktualnie badana jest możliwość poprawy efektywności terapii poprzez dodatkowe iniekcje dokomorowe leków cytostatycznych
SUMMARY: Therapy of primary central nervous system lymphomas (PCNSL) by systemic high-dose methotrexate (MTX) and cytarabine (Ara-C) is the most effective chemotherapeutic protocol. The efficiacy of intraventricular treatment is actually evaluated.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 679kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj