Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2013, 44, 2

Janusz Kłoczko · Anna Szumowska · Marzenna Galar

Małopłytkowość – wskazania do zastosowania cytokin płytkotwórczych

Thrombocytopenia – indications for thrombopoietic cytokines administration

SłOWA KLUCZOWE:
pierwotna małopłytkowość immunologiczna;
trombopoetyna;
romiplostim;
eltrombopag
KEY WORDS:
Primary immune thrombocytopenia;
Thrombopoietin;
Romiplostim;
Eltrombopag
pełna treść »
STRESZCZENIE: -
SUMMARY: The most common cause of isolated thrombocytopenia is primary immune thrombocytopenia (ITP). For patients failing initial corticosteroid-based treatment and with refractory ITP post-splenectomy, thrombopoietin receptor agonists are indicated. Two of this thrombopoiesis-stimulating agents have been approved for use in ITP – eltrombopag, formulated for oral administration, once a day and romiplostim, which is administered weekly as a subcutaneous injection.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 351kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj