Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Szymon Zmorzyński · Dorota Koczkodaj · Małgorzata Michalak · Ewa Wąsik-Szczepanek · Agata Filip

Badanie wewnątrztandemowej duplikacji genu FLT3 u chorych z ostrą białaczką szpikową

Studies of FLT3 internal tandem duplication in acute myeloid leukemia patients

SłOWA KLUCZOWE:
ostra białaczka szpikowaprawidłowy kariotypmutacja genu FLT3
KEY WORDS:
Acute myeloid leukemiaNormal karyotypeFLT3 gene mutation
pełna treść »
STRESZCZENIE: Ostra białaczka szpikowa (OBS) jest zróżnicowaną chorobą hematologiczną. Wewnątrztandemowa duplikacja genu FLT3 (FLT3-ITD) wpływa niekorzystnie na rokowanie i jest wykrywana u około 25% chorych na OBS (we wszystkich podtypach według klasyfikacji FAB). Mutacje genu FLT3 występują najczęściej u chorych na OBS z prawidłowym kariotypem.
W celu wykrycia mutacji FLT3-ITD wykorzystano reakcję łańcuchowej polimerazy (PCR). Badanie wykonano u 15 chorych na OBS, u 4 chorych wykryto mutację FLT3-ITD.
SUMMARY: Acute myeloid leukemia (AML) is a heterogeneous hematologic disease. A FLT3-internal tandem duplication (FLT3-ITD) mutation imparts a particularly poor prognosis. It is found approximately in 25% of patients with AML (in all subtypes according to FAB classification). Mutations of FLT3 are the most common abnormalities in AML patients with normal karyotypes.
To assess the internal tandem mutation in FLT3 gene we used polymerase chain reaction (PCR) to screen 15 AML patients. FLT3-ITD mutation was detected in 4 of 15 patients with AML.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 173kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj