Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 3

Bożena Sokołowska · Aleksandra Nowaczyńska · Sylwia Chocholska · Ksenia Bykowska · Tomasz Gromek · Adam Walter-Croneck · Iwona Hus · Katarzyna Wejksza · Jerzy Świć · Justyna Śliwińska · Aneta Rutkowska · Elżbieta Starosławska · Anna Dmoszyńska

Wtórne nowotwory u chorych z nadpłytkowością samoistną leczonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie

Secondary malignancy in patients with essential thrombocythemia – case reports

SłOWA KLUCZOWE:
nadpłytkowość samoistnawtórne nowotwory niehemalogiczne
KEY WORDS:
essential thrombocythemiasecondary non hematological malignancies
pełna treść »
STRESZCZENIE: Nadpłytkowość samoistna (ET; essential thrombocythemia) należy do przewlekłych chorób mieloproliferacyjnych i ma na ogół mało agresywny przebieg, jednak czas przeżycia chorych jest krótszy w porównaniu z ogólną populacją. Do niedawna za główne przyczyny skrócenia czasu życia chorych uznawano zaawansowany wiek i przebyte epizody zakrzepowe. Obecnie coraz więcej uwagi zwraca się na inny powód, jakim jest rozwój u tych chorych wtórnych nowotworów niehematologicznych.
SUMMARY: ET is a relatively indolent disease, but a shorter survival of patients has been observed. Previously the main risk factors for reduced survival time were advanced age and the history of thrombotic complications. Recently the other cause of reduced survival is put on secondary nonhematological neoplasms.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 163kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj