Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 4

KRZYSZTOF JAMROZIAK · ZOFIA SZEMRAJ · TADEUSZ ROBAK

Małopłytkowość immunologiczna jako powikłanie przewlekłej białaczki limfocytowej

Immune thrombocytopenia as complication of chronic lymphocytic leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
małopłytkowość immunologicznaITPPrzewlekła białaczka limfocytowaPBLPowikła-nia autoimmunizacyjne
KEY WORDS:
Immune thrombocytopeniaITPchronic lymphocytic leukemiaCLLAutoimmune complications
pełna treść »
STRESZCZENIE: Małopłytkowość immunologiczna (immune thrombocytopenia, ITP) występuje u około 1–5% chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) i stanowi drugi pod względem częstości rodzaj powikłań autoimmunizacyjnych w tym typie białaczki po niedokrwistości autoimmunohemolitycznej. W niniejszej pracy dokonano przeglądu aktualnej wiedzy na temat epidemiologii, diagnostyki, leczenia i rokowania ITP u pacjentów z PBL
SUMMARY: Immune thrombocytopenia (ITP) is diagnosed in 1–5% of patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) and is the second most common autoimmune complication in CLL after autoimmune haemolytic anemia. Here, we review the most recent data on epidemiology, diagnosis, therapy and prognosis of ITP in patients with CLL.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 233kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj