Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Wiesław Skrzyński

Relacja hematolog–pacjent

The hematologist–patient relations

SłOWA KLUCZOWE:
komunikacja hematologpacjentmodele relacjizakres informacji pacjentaradzenie sobie z emocjami
KEY WORDS:
hematologistpatient communicationrelation modelsrange of patients informationcoping with emotions
pełna treść »
STRESZCZENIE: Układ terapeutyczny w klinice hematologii jest szczególnym rodzajem
kontaktu oraz komunikacji pomiędzy pacjentem, jego rodziną a lekarzem
i pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego. W relacji terapeutycznej
pojawia się pytanie – jak informować o nieuleczalności choroby,
o powikłaniach, słabym rokowaniu i w konsekwencji zbliżającej
się śmierci? Co pacjent chce i powinien wiedzieć o swojej chorobie, jej
leczeniu i rokowaniu? Rodzinom, pacjentom, a także profesjonalistom
trudno jest prowadzić „głębokie” rozmowy o cierpieniu, umieraniu
i śmierci. W miarę progresji choroby relacje interpersonalne, zarówno
na poziomie lekarz–pacjent, jak i bliscy–pacjent stają się zwykle coraz
bardziej trudne, często płytkie, powierzchowne, sformalizowane i coraz
mniej ludzkie.
Reakcje na diagnozę nieuleczalnej choroby hematologicznej i jej leczenie
są różne i nie ma reakcji typowej lub właściwej. Niektórzy chorzy czują
potrzebę rozmowy z bliskimi i dzielenia się swoimi uczuciami, inni chcą
zostać sami. Dla niektórych chorych z kolei kluczowe okazują się spotkania
z innymi pacjentami i dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi
choroby. Warto uszanować sposób, w jaki chory radzi sobie z emocjami.
Jeśli jednak odczucia pacjenta uniemożliwiają mu rozsądne podejście do
leczenia, warto skonsultować problem z doświadczonym lekarzem lub
poszukać pomocy u psychologa.
SUMMARY: Therapeutic relation In hematology clinic is a specific way of contact and
communications between patient, his family, physician and therapeutic
team. The main question that occurs in therapeutic relation is how to
inform about disease incurability, complications, poor prognosis and, in
consequence, forthcoming death? What kind of information about the
disease, its treatment and prognosis would patient like to know and what
should he be informed? It is extremely difficult for families, patients and
also professionals to have a serious conversation about suffering, dying
and death. As the disease progresses, interpersonal relations become
more and more difficult, often shallow, superficial, formal, less and less
humane. There is variety of reactions for an incurable disease diagnosis,
no reaction is typical or right. Some of sufferers need to talk and share
their feelings with relatives while others prefer to be left by themselves.
For some of them it is crucial to meet other patients and share experience
regarding their disease. It is worth to respect the way of emotion
manifestation. However if it precludes him from having reasonable approach
to treatment it is worth to be consulted with experienced physician
or psychologist.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 125kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj