Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Ewa Wąsik-Szczepanek

Czynnik martwicy guza i jego rola w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL)

Tumor necrosis factor and its role in chronic lymphocytic leukemia (CLL)

SłOWA KLUCZOWE:
czynnik martwicy nowotworuprzewlekła białaczka limfocytowa
KEY WORDS:
tumor necrosis factorchronic lymphocytic leukemia
pełna treść »
STRESZCZENIE: Czynnik martwicy nowotworu (TNF) jest cytokiną o wielokierunkowej
aktywności biologicznej. Fizjologicznie odgrywa istotną rolę w procesach
obronnych, zapalnych, różnicowaniu komórek. W warunkach patologicznych
odpowiedzialny jest za występowanie gorączki, wyniszczenia,
sepsy. Wielu autorów sugeruje rolę TNF w progresji przewlekłej
białaczki limfocytowej.
SUMMARY: Tumor necrosis factor (TNF) is a cytokine with multidirectional biological
activity. TNF plays a physiological role in host defense, inflammation,
and cell differentiation and a pathological role in diverse conditions such
as fever, cachexia, septic shock, rheumatoid arthritis. A lot of authors
suggest that TNF is involved in the progression of chronic lymphocytic
leukemia.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 120kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj