Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Przeładowanie żelazem u chorych na zespoły mielodysplastyczne

Iron overload in patients with myelodysplastic syndromes

SłOWA KLUCZOWE:
Zespoły mielodysplastycznePrzeładowanie żelazem lekiLeczenie chelatujące
KEY WORDS:
Myelodysplastic syndromesIron overloadChelation therapy
pełna treść »
STRESZCZENIE: Zespoły mielodysplastyczne są heterogenna grupą chorób, które cechuje nieefektywna hematopoeza. U większości chorych występuje niedokrwistość. Przeładowanie żelazem jest skutkiem przetaczania krwi. Do monitorowania zasobów żelaza służy badanie stężenia ferrytyny w surowicy, saturacji transferyny oraz stężenie żelaza w wątrobie metodą rezonansu magnetycznego. Leczenie chelatorami żelaza należy rozpoczynać gdy stężenie ferrytyny wzrośnie do 1000 ug/L u chorych, którzy wymagają przetoczeń 2j krwi na miesiąc przez co najmniej rok. Poleca się stosować leki chelatujące żelazo u chorych na MDS zależnych od przetoczeń z dobrym rokowaniem, tj zaliczonych do grupy niskiego i pośredniego ryzyka wg IPSS lub u chorych na RA, RARS i zespó5q- wg klasyfikacji WHO Dostępne są trzy leki chelatujące żelazo: deferoxamine, deferiprone i deferasirox.
SUMMARY: The myelodysplastic syndromes are a heterogenous group of disorders with ineffective hematopoiesis. Iron overload is a consequence of blood transfusion.Body iron stores should be monitored by measuring serum ferritin levels, transferring saturation and liver iron concentration (LIC) with magnetic resonance imaging. Iron chelation therapy should be started when serum ferritin levels reach 1000 ug/L, when the patients has required transfusion with 2 units of blood per month for at least 1 year. The recommendation for iron chelation therapy is: for patients with MDS and good prognosis, as indicated by IPSS score low or Int-1, or WHO classification of RA, RARS and 5q- syndrome. Three iron-chelating agents are available: deferoxamine, deferiprone and deferasirox.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 79kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj