Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

BARBARA ZDZIARSKA

Zespoły limfoproliferacyjne u chorych z przewlekłym zakażeniem wirusowym

Lymphoproliferative disorders in chronic viral inflammation

SłOWA KLUCZOWE:
Zespoły limfoproliferacyjneChoroby infekcyjneWirusy
KEY WORDS:
Lymphoproliferative disordersInfectious diseasesViruses
pełna treść »
STRESZCZENIE: Powszechność zakażeń wirusem Epstein–Barr (EBV), ludzkim wirusem opryszczki-8 (HHV-8), wirusem ostrej białaczki/chłoniaka T-komórkowej osób dorosłych (HTLV-1), cytomegalii (CMV), wirusem zapalenia wątroby C (HCV) a także ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) skłania do poszukiwania odpowiedzi dlaczego tylko nieliczni z zakażonych rozwijają związane z wirusami choroby nowotworowe, w tym chłoniaki nieziarnicze. Rozwiązanie tego problemu ma nie tylko wartość poznawczą ale także może zmienić standardy profilaktyki i leczenia nowotworów.
SUMMARY: Worldwide, most people are already infected with the Epstein–Barr virus (EBV), human herpes virus-8 (HHV-8), human T cell lymphotropic virus-1 (HTLV-1), cytomegalovirus (CMV), hepatitis C virus (HCV), human immunodeficiencyvirus (HIV). Many of these individuals will develop disease, and some will eventually develop a viral-related cancer such as lymphoma, liver cancer, or cervical cancer. Understanding how infections of viruses such as these can progress to cancer in some individuals is essential to the development of new methods to attack the virus and prevent malignancies.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 61kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj