Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 4

JOANNA POGRZEBA · TOMASZ WRÓBEL

Współistnienie nowotworów hematologicznych z guzami litymi

Coexistence of hematological malignancies with solid tumors

SłOWA KLUCZOWE:
Współistnienie nowotworówGuzy liteNowotwory hematologiczne
KEY WORDS:
CoexistenceSolid tumorsHematological malignancies
pełna treść »
STRESZCZENIE: Wcześniejsze doniesienia wskazują, że niektórzy pacjenci z rozrostami hematologicznymi należą do grupy zwiększonego ryzyka rozwoju drugiego nowotworu. Zwiększoną częstość ich występowania zauważono u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową i chłoniakiem Hodgkina. W rozwoju drugiego nowotworu mogą mieć znaczenie zaburzenia układu odpornościowego oraz konsekwencje stosowanego leczenia.
SUMMARY: Prior reports indicate that patients with some hematologic malignances are at increased risk of second cancers. Significant excesses were found for patients with chronic lymphocytic leukemia and Hodgkin disease. The role of immunodeficiency and received anti-cancer treatment in the development of second neoplasms may be important.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 106kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj