Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

MICHAŁ MATYSIAK · ANNA ADAMOWICZ

Wrodzone niedokrwistości hemolityczne

Hereditary hemolytic anemias

SłOWA KLUCZOWE:
Wrodzone niedokrwistości hemolityczneWrodzone niedokrwistości dyserytropoetyczneZaburzenia w zakresie błony komórkowejEnzymówHemoglobiny
KEY WORDS:
Hereditary hemolytic anemiasCongenital dyserythropoietic anemiaAbnormalities of membraneEnzymes or hemoglobin
pełna treść »
STRESZCZENIE: Zasadniczą cechą wrodzonych niedokrwistości hemolitycznych jest skrócenie czasu przeżycia krwinek czerwonych poniżej 120 dni. Przedwczesne niszczenie erytrocytów jest efektem zaburzeń. w zakresie budowy krwinki czerwonej dotyczących błony komórkowej, enzymów i hemoglobiny. Do tej grupy niedokrwistości zalicza się także wrodzone niedokrwistości dyserytropoetyczne. Niniejsza praca omawia podstawowe zagadnienia związane z wrodzonymi niedokrwistościami hemolitycznymi.
SUMMARY: An essential feature of hereditary hemolytic anemias is a reduction in the normal red cell survival of 120 days. Premature destruction of red cells may result from corpuscular abnormalities, that is abnormalities of membrane, enzymes or hemoglobin. To this group belong also the congenital dyserythropoietic anemia. This paper contains the most important information about hereditary hemolytic anemias.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 106kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj