Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ · JADWIGA HOŁOJDA · KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Wolne łańcuchy lekkie w surowicy – znaczenie diagnostyczne i prognostyczne w dyskrazjach plazmocytowych

Serum free light chain (sFLC) – diagnostic and prognostic value in plasma cell dyscrasias

SłOWA KLUCZOWE:
Wolne łańcuchy lekkie w surowicySzpiczak mnogiMononoklonalna gammapatia o nieokreślonym znaczeniuAmyloidoza LNiewydolność nerek.

KEY WORDS:
Serum free light chainsMultiple Myeloma (MM)Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS)Amyloidosis L (AL)Renal failure.
pełna treść »
STRESZCZENIE: Monoklonalne łańcuchy lekkie są homogenną populacją łańcuchów lekkich immunoglobulin κ lub λ, są produkowane przez złośliwe plazmocyty i/lub limfocyty B. Badanie wolnych łańcuchów lekkich w surowicy ma zastosowanie w diagnozowaniu i monitorowaniu leczenia pacjentów z MM, chorobą lekkich łańcuchów, szpiczakiem nie wydzielającym i tlącym się, MGUS i amyloidozą L. Oznaczanie wolnych łańcuchów lekkich w surowicy może być zastosowane do szybkiej oceny skuteczności leczenia. Monoklonalne FLCs są najczęstszą przyczyną niewydolności nerek u chorych na dyskrazje plazmocytowe.
SUMMARY: Monoclonal free light chains are homogenous populations of kappa or lambda immunoglobulin light chain molecules produced by malignant clones of plasma cells or/and B cells. The serum FLCs assay may be used to diagnose and monitor patients with MM, light chain myeloma, nonsecretory myeloma, smoldering myeloma, MGUS, and amyloidosis L. Quantification of free light chains in serum should prove useful for rapid evaluation of treatment efficacy. Monoclonal FLCs are the most potent cause of renal failure in patients with plasma cell dyscrasias.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 146kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj