Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ · GRZEGORZ HELBIG

Pierwotne włóknienie szpiku – istotne postępy diagnostyczne i terapeutyczne

Diagnostic and therapeutic progress in the management of primary myelofibrosis

SłOWA KLUCZOWE:
Włóknienie szpikuDiagnostykaLeczenie
KEY WORDS:
Primary myelofibrosisDiagnosticsTreatment
pełna treść »
STRESZCZENIE: Pierwotne włóknienie szpiku (PMF) jest wynikiem klonalnej proliferacji progenitorowych komórek hematopoetycznych i należy do nowotworów mieloproliferacyjnych Filadelfia ujemnych. W artykule przedstawiono aktualne kryteria WHO rozpoznania PMF. Dokonano analizy czynników rokowniczych i omówiono nowe sposoby leczenia farmakologicznego. Przedstawiono wskazania do wykonania allogenicznego przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych w PMF.
SUMMARY: Primary myelofibrosis (PMF) results from clonal proliferation of hematopoietic progenitor cells and belongs to Philadelphia negative myeloproliferative neoplasms. The review presents current WHO diagnostic criteria for PMF. Risk factors and new treatment modalities were described. Indications for allogeneic haematopoietic stem cell transplantation for PMF were also discussed.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 103kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj