Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

JACEK WACHOWIAK

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych u dzieci

Hematopoietic stem cell transplantation in children

SłOWA KLUCZOWE:
Transplantacja komórek krwiotwórczychDzieciChoroby rozrostoweWrodzone i nabyte choroby nierozrostowe
KEY WORDS:
Hematopoietic stem cell transplantationChildrenMalignant diseasesInherited and acquired non-malignant diseases
pełna treść »
STRESZCZENIE: W pracy omówiono czynniki, które po 2000 r. w największym stopniu przyczyniły się lub wkrótce przyczynią się do rozwoju allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (allo- HSCT) u dzieci i młodzieży oraz do poprawy jej wyników, zwłaszcza po transplantacjach od dawców alternatywnych. Znaczenie metod biologii molekularnej we współczesnej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci i młodzieży omówiono w odrębnej publikacji.
SUMMARY: The factors have been discussed, which after the year 2000 demonstrated or will soon demonstrate the most important impact on further development of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) in children and adolescents and on improvement of its results, especially after transplantation from alternative donors. The significance of molecular metods in contemporary pediatric HSCT has been reviewed in separate publication.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 123kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj