Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

JANUSZ KŁOCZKO

Profilaktyka i leczenie zaburzeń hemostazy w szpiczaku mnogim

Profilaxis and treatment of haemostasis disturbances in multiple myeloma

SłOWA KLUCZOWE:
Szpiczak mnogiZakrzepicaProfilaktyka przeciwzakrzepowa
KEY WORDS:
Multiple myelomaThrombosisThromboprophylaxis
pełna treść »
STRESZCZENIE: Chorzy na szpiczaka mnogiego (MM) wykazują wysokie ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej (śCZZ). Patogeneza występujących zaburzeń jest złożona i wynika z różnych mechanizmów aktywacji składowych hemostazy, takich jak: układy krzepnięcia i fibrynolizy, śródbłonek naczyniowy, monocyty i płytki krwi. Do czynników odpowiedzialnych za występowanie śCZZ zalicza się specyficzne właściwości komórek nowotworowych, zaawansowany wiek chorych, długotrwałe unieruchomienie, infekcje, choroby towarzyszące oraz chemioterapię i stosowanie inhibitorów angiogenezy. Najczęściej występującym powikłaniem jest zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, rzadziej występuje zakrzepica związana z obecnością cewników centralnych, zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich kończyn górnych. Znaczenie rzadziej obserwuje się również zakrzepicę tętniczą, w tym zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie jelit czy udar niedokrwienny mózgu.
SUMMARY: Patients with multiple myeloma are at high risk of developing thrombotic events, usually deep vein thrombosis. The risk increasis significantly during induction therapy when thalidomide or lenalidomide are used in combination with glucocorticoids and cytotoxic chemotherapy. Thromboprophylaxis based on warfarin, low molecular weight heparins or aspirin reduce the risk of thromboembolic complications.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 92kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj