Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

ANDRZEJ HELLMANN · WANDA KNOPIŃSKA-POSŁUSZNY

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w szpiczaku mnogim

Role of hematopoietic stem cell transplantation in multiple myeloma

SłOWA KLUCZOWE:
Szpiczak mnogiAutotransplantacjaAllotransplantacjaTerapia celowana
KEY WORDS:
Multiple myelomaAutotransplantationAllotransplantationTargeted therapy
pełna treść »
STRESZCZENIE: Ostatnie lata zwiększyły możliwości farmakoterapii szpiczaka mnogiego. Zawdzięczamy to terapii celowanej o mechanizmie antyangiogenetycznym (talidomid, lenalidomid) oraz indukowania apoptozy (bortezomib). Nasuwa się zatem pytanie, czy w dobie terapii celowanej nadal słuszne jest dotychczasowe podejście, by jak najczęściej stosować w leczeniu szpiczaka mnogiego konsolidację z autoprzeszczepieniem komórek krwiotwórczych, czy jest celowe powtarzanie tego zabiegu (przeszczepienia tandemowe) oraz jakie jest miejsce allotransplantacji. Na wiele z tych pytań łatwiej będzie odpowiedzieć za kilka lat, po ocenie toczących się aktualnie badań klinicznych. Jednak autorzy w niniejszym przeglądzie próbują przedstawić stan wiedzy w roku 2009.
SUMMARY: In recent years the possibilities of pharmacotherapy in multiple myeloma have increased. This was made possible with the advent of targeted therapy with antiangiogenic (thalidomide, lenalidomide) and proapoptotic agents (bortezomib). Hence it is now time to re-explore the role of consolidation therapy with autotransplantation of hematopoietic stem cells and the value of tandem procedure in era of targeted therapy in myeloma. We shall in addition try to evaluate the role of allotransplantation as well. Many questions could be answered in coming years after the evaluation of ongoing clinical trials. However in this review we shall try to present the available data for year 2009.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 102kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj