Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2001, 32, 4

JOANNA KOPEĆ-SZLĘZAK

Rola śródbłonka w funkcjonowaniu komórek krwi i szpiku

Role of vascular endothelium in blood and bone marrow cells function

SłOWA KLUCZOWE:
ŚródbłonekKomórki hematopoetyczneAngiogenezaNowotwory układu krwiotwórczego
KEY WORDS:
Vascular endotheliumHematopoietic cellsAngiogenesisLympho- and myeloproliferative disorders
pełna treść »
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono dane dotyczące immunofenotypu charakterys­tycznego dla komórek śródbłonka, właściwości adhezyjnych śródbłonka, oraz roli śródbłonka w procesie hematopoezy w mikrośrodowisku szpiku. Ponadto omówiono aktualny stan badań nad angiogenezą w nowotworach układu krwiotwórczego i próby postępowania terapeutycz­nego, mającego na celu zahamowanie procesu angiogenezy w chorobach limfo- i mielop­roliferacyjnych.
SUMMARY: The immunophenotype of endothelium cells, their adhesive functions and role in hematopoiesis in bone marrow microenvironment was reviewed. The role of angiogenesis in lympho- and myeloproliferative disorders and anti-angiogenetic therapeutic methods were also discussed.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 2753kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj