Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2000, 31, 3

GRAŻYNA KUŚNIERZ-ALEJSKA

Częstość występowania poszczególnych fenotypów i antygenów układu grupowego MNS w populacji polskiej

MNS system phenotype and antigen frequency in Poland

SłOWA KLUCZOWE:
SLOWA KLUCZOWE: Układ MNSCzęstość antygenów MNSCzęstość fenotypów MNS
KEY WORDS:
MNS systemMNSs antigens frequencyMNS phenotypes frequency
pełna treść »
STRESZCZENIE: Opracowanie częstości fenotyp6w i antygenów układu grupowego MNS w Polsce oparto na wynikach badań 9568 osób (w tym 9218 dawców krwi i 350 chorych) rozpatrywanych w 4 wydzielonych teoretycznie regionach kraju (I - Północno-Zachodni, II - Środkowo-Wschodni, III - PołudniowoZachodni, IV - Południowy). Analiza uzyskanych wyników, wyrażonych w wartościach procentowych, wykazała istotne różnice w częstościach fenotypów i antygenów MNS w wymienionych regionach, co potwierdzone zostało statystycznie (Tabela 1 i 2).
SUMMARY: MNS phenotype and antigen frequency analysis was based on studies of 9568 persons (including 9218 blood donors and 350 patients) ascribed to 4 theoretically isolated regions (I - North-West, II - Central-East, III - South-West, IV - South). Results expressed in percentages were statistically confirmed and revealed significant frequency differences in these regions (Table 1 and 2).

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 310kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj