Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

ALEKSANDER B. SKOTNICKI · TOMASZ SACHA · KAJETANA FORYCIARZ

Leczenie chorych w fazie chronicznej przewlekłej białaczki szpikowej wykazujących oporność na imatynib

Therapy of patients in chronic phase of chronic myelogenous leukemia resistant to imatinib

SłOWA KLUCZOWE:
Przewlekła białaczka szpikowaLeczenieOporność
KEY WORDS:
Chronic myelogenous leukemiaTherapyResistance
pełna treść »
STRESZCZENIE: Wprowadzenie do leczenia przewlekłej białaczki szpikowej imatynibu zmieniło przebieg tego schorzenia i losy większości chorych. Dzięki swojej dużej skuteczności imatynib stał się lekiem pierwszego wyboru. Pojawiająca się oporność na imatynib była powodem poszukiwań mechanizmów odpowiedzialnych za nieskuteczność leczenia i doprowadziła do opracowania nowych leków i form terapii mających tę oporność przełamać. W procesie podejmowania decyzji dotyczącej wyboru leczenia w przypadku oporności należy brać pod uwagę przestrzeganie zaleceń przez pacjenta, typ oporności oraz jej przyczyny (biodostępność, interakcje z innymi lekami, i substancjami, mechanizmy transportu do komórki, obecność mutacji domeny ABL).
SUMMARY: The introduction of imatinib for the treatment of chronic myelogenous leukemia (CML) has changed the course of the disease and the outcome of majority of patients. Due to its high efficacy imatinib has become the treatment of choice for CML patients. The resistance to imatinib that occurred during clinical observation required searching for the responsible mechanisms and led to development of new overcoming drugs. There are several factors that need to be considered in the treatment choice decision making process in imatinib-resistant patients such as compliance and the type and underlying mechanism of resistance (bioavailability, drug-to-drug and other substances interactions, drug influx mechanisms and presence of ABL mutations).

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 163kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj