Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

ANDRZEJ HELLMANN · WITOLD PREJZNER

Aktualne zasady leczenia przewlekłej białaczki szpikowej

Current approach to the treatment of chronic myeloid leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
Przewlekła białaczka szpikowaLeczenieInhibitory kinazy tyrozynowej BCR/ABL
KEY WORDS:
Chronic myeloid leukemiaTreatmentKinase tyrosine inhibitors BCR/ABL
pełna treść »
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z noworozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową. Przedstawiono również wytyczne dotyczące postępowania terapeutycznego u chorych opornych na leczenie pierwszego rzutu. Omówiono także obecnie obowiązujące wskazania do allogenicznej transplantacji komórek progenitorowych u chorych z tym rozpoznaniem.
SUMMARY: In the article the current concept of diagnosis and management of newly diagnosed chronic myeloid leukemia is presented. Initial treatment policy and alternative therapies for patients with chronic myeloid leukemia, resistant to the first line treatment, are discussed. Indications for allogenic bone marrow tranplantation for the resistant patients are also presented.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 110kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj