Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

MARIA CIOCH · ANNA DMOSZYŃSKA

Skuteczne leczenie imatynibem chorego na przewlekłą białaczkę szpikową związaną z zapaleniem wątroby typu C, krioglobulinemią i zapaleniem kłębuszkowym nerek

Effective therapy with imatinib in a patient with chronic myeloid leukemia associated with hepatitis C, cryoglobulinemia and glomerulonephritis

SłOWA KLUCZOWE:
Przewlekła białaczka szpikowaHCVKrioglobulinemiaImatynib
KEY WORDS:
Chronic myeloid leukemiaHCVCryoglobulinemiaImatinib
pełna treść »
STRESZCZENIE: Znany jest kliniczny związek między zapaleniem wątroby typu C, krioglobulinemią, zapaleniem kłębuszkowym nerek
i nowotworami układu krwiotwórczego. Przedstawiamy chorego na przewlekłą białaczkę szpikową przebiegającą
z tymi dodatkowymi chorobami, u którego z powodzeniem zastosowano imatynib.
SUMMARY: Clinical association between hepatitis C, cryoglobulinemia, glomerulonephritis and hematologic malignancies is well
known. We present a patient with chronic myeloid leukemia associated with these additional diseases who was succesfully
treated with imatinib.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 77kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj