Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 3

ANDRZEJ HELLMANN

Obecne standardy postępowania w przewlekłej białaczce szpikowej

Current standards of management of chronic myeloid leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
Przewlekła białaczka szpikowaFaza przewlekłaFaza akceleracjiFaza kryzy blastycznejImatynibDazatynibNilotynib
KEY WORDS:
Chronic myeloid leukemiaChronic phaseAccelerated phaseBlastic crisisImatinibDasatinibNilotinib
pełna treść »
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono aktualnie obowiązujące zalecenia dotyczące wymogów diagnostycznych, zasad leczenia i monitorowania efektów terapii w poszczególnych fazach przewlekłej białaczki szpikowej
SUMMARY: The review concerns current standards of diagnosis, treatment and treatment monitoring In three phases of chronic myeloid leukemia.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 166kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj