Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

ZAP-70 i jego rola w nowotworach układu krwiotwórczego

Significance of ZAP-70 in hematologic malignancies

SłOWA KLUCZOWE:
Przewlekła białaczka limfocytowaZAP-70Czynniki prognostyczneNowotwory układu
krwiotwórczego
KEY WORDS:
Chronic lymphocytic leukemiaZAP-70Prognostic factorsHematologic malignancies
pełna treść »
STRESZCZENIE: ZAP-70 jest kinazą tyrozynową mającą prognostyczne znaczenie w odniesieniu do chorych z przewlekłą białaczką
limfocytową. Pozwala na identyfikację chorych o dobrym i złym rokowaniu. W chwili obecnej niewiele jest wiadomo
o roli ZAP-70 w przebiegu innych nowotworów. Jego potencjalne znaczenie jako czynnika prognostycznego
w przypadku pozostałych rozrostów B-komórkowych wymaga jeszcze dalszych badań.
SUMMARY: ZAP-70 is a tyrosine kinase with potential prognostic importance in chronic lymphocytic leukemia. Expression ZAP-
70 allows identification of patients with good and poor prognosis. Little in known about ZAP-70 expression in other
hematologic malignant neoplasms. Whether similar prognostic significance of ZAP-70 is possible in this cases remains
to be studied

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 92kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj