Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2008, 39, 2

IWONA HUS

Immunoterapia jako nowa opcja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej

Immunotherapy as a new treatment option for patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowaImmunoterapiaprzeciwciała monoklonalneSzczepionki przeciwnowotworoweModyfikowane komórki białaczkoweKomórki dendrytyczne
KEY WORDS:
B-cellChronic lymphocytic leukemiaImmunotherapyMonoclonal antibodiesAnticancer vaccinesModified leukemic cellsDendritic cells
pełna treść »
STRESZCZENIE: Immunoterapia jest jedną z nowych obiecujących metod leczenia chorób nowotworowych, w tym także przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (B-PBL). W praktyce klinicznej, w B-PBL stosowana jest immunoterapia bierna z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych: rituksimabu (chimeryczne przeciwciało anty-CD20) oraz alemtuzumabu (humanizowane przeciwciało anty-CD52). Immunoterapia czynna w postaci szczepionek przeciwnowotworowych, wytwarzanych w oparciu o modyfikowane komórki białaczkowe lub stymulowane antygenami komórki dendrytyczne pozostaje nadal leczeniem eksperymentalnym, realizowanym jedynie w ramach badań klinicznych. Bezpieczeństwo i dobra tolerancja immunoterapii komórkowej, jak również możliwość uzyskania u części chorych odpowiedzi immunonologicznej i klinicznej sugerują celowość dalszych badań dotyczących tej metody leczenia.
SUMMARY: Immune-based treatments represent a new group of therapeutic strategies for patients with cancer, including B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). Among these strategies, there is passive immunotherapy with monoclonal antibodies as well as active immunotherapy with anticancer vaccines. Two antibodies are showing encouraging results and significantly advanced the treatment of B-CLL: rituximab (a chimeric human-mouse anti-CD20) and alemtuzumab (a humanized anti-CD52 antibody). B-CLL seems to be also attractive disease for cellular immunotherapy due to its long natural clinical course providing sufficient time for immune intervention and large amount of tumor cells in peripheral blood that can potentially be used in patientspecific vaccines production. There are two main directions of B-CLL cellular therapy development: modified leukemic cells and antigen-pulsed dendritic cells. Vaccines strategies were reported as feasible and safe. Immunological and hematological responses noted in some patients, justify further investigation on this immunotherapeutical approach.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 102kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj