Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2004, 35, 3

JOANNA IWANKIEWICZ · KRZYSZTOF KAŁWAK · DOROTA WÓJCIK · EWA BARG

Zaburzenia wzrastania u dzieci po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych - problem diagnostycznyi terapeutyczny

Growth impairment in children after haematopoietic cell transplantation - a diagnostic and therapeutic problem

SłOWA KLUCZOWE:
Przeszczepienie szpikuZaburzenia wzrastaniaHormon wzrostuNa­promienianie całego ciała
KEY WORDS:
Bone marrow transplantationGrowth impairmentGrowth hormoneTotal body irradiation
pełna treść »
STRESZCZENIE: Sukcesy transplantacji komórek hematopoetycznych powodują, że wzrasta liczba trwałych wyleczeń i wydłuża się czas przeżycia pacjenta, choć jakość życia po przeszczepieniu jest jednak bardzo zróżnicowana. Trwałemu wyleczeniu z choroby towarzyszą często późne powikłania, obejmujące szereg zaburzeń hormonalnych. Do najczęściej wy­stępujących należą zaburzenia wzrastania, funkcji tarczycy i gonad, opóźnienia dojrzewania płciowego oraz zaburzenia gospodarki węglowodanowej. W pracy przedstawione są problemy diagnostyki i terapii zaburzeń wzrostu u dzieci po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Omówiono czynniki ryzyka oraz efekty leczenia czynnikiem wzrostu. Wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w procesie wzrastania i wdrożenie leczenia substytucyjnego stwarza moż­liwość poprawy wzrostu ostatecznego i polepszenia jakości życia. Konieczne jest zatem, by dzieci po przeprowadzonym zabiegu przeszczepienia komórek hematopoetycznych były pod­dawane rutynowej okresowej kontroli endokrynologicznej.
SUMMARY: Success in haematopoietic cell transplantations (HCT) results in increased long-­term cure rate, however the quality of life posttransplant can greatly vary and may be sometimes very poor. Several late complications may occur including a variety of hormonal abnormalities. The most frequent complications include growth impairment, gonadal and thyroid dysfunction, defects of carbohydrate metabolism and delay in pubescence. The paper presents diagnostic and therapeutic problems of growth impairment in children after HCT, including risk factors and clinical efficacy of growth hormone (GH) administration. Early diagnosis of growth impairment and GH substitution may improve the final growth status and the quality of life posttransplant. Therefore it is absolutely necessary for children after HCT to have frequent routine endocrinological check-ups.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 759kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj