Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

IRENA FRYDECKA · AGATA KOSMACZEWSKA

Immunostymulatory monoclonal antibodies for hematological malignancies therapy

Przeciwciała immunostymulujące w leczeniu chorób nowotworowych krwi i układu chłonnego

SłOWA KLUCZOWE:
Przeciwciała agonistyczneNowotworowe schorzenia układu krwiotwórczego
Leczenie
KEY WORDS:
Agonist antibodiesHematological malignanciesTherapy
pełna treść »
STRESZCZENIE: Monoklonalne przeciwciała immunostymulujące swoją funkcję poprzez oddziaływanie z cząsteczkami obecnymi na komórkach układu odpornościowego biorącymi udział w odpowiedzi przeciwnowotworowej. Przeciwciała te, które mogą być produkowane w dużych ilościach, wiążą się z odpowiednimi antygenami z wielokrotnie wyższym powinowactwem niż naturalne ligandy. Działania niepożądane przy stosowaniu tego leczenia to: indukcja schorzeń autoimmunologicznych i zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej. Przeciwciała te mogą również indukować apoptozę. W przedstawionej pracy przedstawiono stan aktualnej wiedzy dotyczącej roli i funkcji przeciwciał monoklinalnych o podwójnej swoistości CD19XCD3, CD19XCD30, CD16XCD19 i przeciwciał o działaniu agonistycznym dla cząsteczek CD28, CD30, CD40, DR4, DR5 w leczeniu nowotworowych schorzeniach układu krwiotwórczego.
SUMMARY: Immunotherapeutic stimulating monoclonal antibodies (mAbs) exert their function by tampering with immune system cell molecules leading to enhancement of anti-tumor responses. These antibodies could be produced in high amounts and bind to corresponding antigens with several-fold higher affinity than the natural ligands. Complications such as autoimmunity and systemic inflammation are problematic side effects associated with those agents. Among them, some agents might directly promote malignant cell apoptosis, as well. In this review we present our current knowledge on the role and mode of action of CD19XCD3, CD16XCD30, CD16XCD19 diabodies, and agonists for CD28, CD30, CD40, DR4, DR5 molecules in hematological malignancies.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 117kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj