Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

MAGDALENA ŁĘTOWSKA · BARBARA ŚUPAŃSKA

Współczesne poglądy na niektóre powikłania poprzetoczeniowe

Current opinions on some transfusion reactions

SłOWA KLUCZOWE:
Powikłania poprzetoczenioweOdczyny poprzetoczenioweReakcje poprzetoczenioweNiepożądane odczynyBiorcy krwiKrew i jej składniki
KEY WORDS:
Transfusion reactionsAdverse reactionsRecipientBlood and blood components
pełna treść »
STRESZCZENIE: Powikłania poprzetoczeniowe stanowią różnorodną grupę niekorzystnych reakcji na przetoczenie krwi i jej składników, pojawiających się na ogół w trakcie transfuzji, lub w krótkim czasie po jej zakończeniu. Niektóre powikłania o charakterze przewlekłym mogą pojawić się po upływie miesięcy czy nawet lat. Personel uczestniczący w przetoczeniach krwi i jej składników powinien zostać zapoznany z najczęstszymi objawami reakcji potransfuzyjnych, tak by w razie ich wystąpienia natychmiast podjąć odpowiednie działania. Pacjenta należy pouczyć o konieczności niezwłocznego zgłoszenia każdego niepokojącego objawu, a w szczególności dreszczy, wysypki, zaczerwienienia skóry, duszności, bólu kończyn lub okolicy lędźwiowej. Każdy przypadek podejrzewanego powikłania poprzetoczeniowego powinien zostać zgłoszony do centrum krwiodawstwa. Można przyjąć, że wszystkie objawy niepożądane występujące w czasie przetaczania krwi powinny budzić podejrzenie reakcji potransfuzyjnej, jeżeli nie ma dowodów na inne ich pochodzenie.
SUMMARY: Transfusion reactions constitute a heterogenous group of adverse reactions in response to the transfusion of blood or/ and blood components. Such reactions usually occur in direct relation to transfusion or within a delay of short time. We must also take into account some long-term reactions that may appear after a delay of several months or even years. The staff assisting/ participating in transfusion procedures should be aware of the most common symptoms of post transfusion reactions with the aim of undertaking immediate action, if necessary. The patient, on the other hand, should be instructed to immediately inform of any alarming or distressing symptoms such as chills, rash, skin reddening, breathing difficulties/shortness of breath, pain in the limbs or lower back pain. Every case of suspected transfusion reaction should be reported to the regional center. It might be safe to assume that any adverse reaction observed during transfusion – if not related to a definite cause – should be regarded as reaction to transfusion procedure.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 174kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj