Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2001, 32, 4

BARBARA ŻUPAŃSKA

Potransfuzyjna ostra niewydolność oddechowa (Tranfusion-Related Acute Lung Injury - TRALI) - niebezpieczne i za rzadko rozpoznawane powikłanie poprzetoczeniowe

Transfusion-related acute lung injury (TRALI) dangerous and underdiagnosed post-transfusion syndrome

SłOWA KLUCZOWE:
Potransfuzyjna ostra niewydolność oddechowaPowikłanie potransfuzyjnePrze­ciwciała leukocytameprzeciwciała granulocytarnePrzeciwciała HLATRALI.
KEY WORDS:
Transfusion-related acute lung injuryPost-transfusion reactionsLeucocyte antibodiesGranulocyte antibodiesHLA antibodies.
pełna treść »
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono zasady rozpoznawania i różnicowania TRALI. Przedyskutowano rolę przeciwciał leukocytarnych oraz innych prawdopodobnych czynników patogenetycznych. Przedstawiono zasady profilaktyki i leczenia. Podano aktualne możliwości diagnostyki immunologicznej w Polsce w celu ułatwienia rozpoznawania TRALI.
SUMMARY: Diagnosis of TRALI is presented. The role of leucocyte antibodies and other factors in pathogenesis of TRALI as well as the prophylaxis and treatment are discussed. Modern methods of immunological diagnosis of TRALI, available in Poland, are proposed.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 403kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj