Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 3

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI · ANNA KLUKOWSKA · MAGDALENA ŁĘTOWSKA · JACEK MUSIAŁ · ANDRZEJ MITAL · MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK · JERZY WINDYGA · JOANNA ZDZIARSKA · KRYSTYNA ZAWILSKA

Część III: Zasady postępowania we wrodzonych zaburzeniach czynności płytek krwi

Part III: Principles of inherited platelet function disorders management

SłOWA KLUCZOWE:
Płytki krwiWrodzone trombocytopatieKrwawieniaDiagnostykaLeczenie
KEY WORDS:
PlateletsInherited thrombocytopathyBleedingDiagnosisTreatment
pełna treść »
STRESZCZENIE: Wrodzone zaburzenia czynności płytek krwi (wrodzone trombocytopatie – WT) stanowią dużą grupę bardzo rzadko występujących skaz krwotocznych. Są one zróżnicowane pod względem rodzaju defektu płytek, sposobu dziedziczenia i przebiegu klinicznego. Z powodu skomplikowanej diagnostyki i często łagodnego przebiegu klinicznego pozostają w większości przypadków nierozpoznane. W pracy przedstawiono klasyfikację oraz charakterystykę kliniczną i laboratoryjną najważniejszych WT. W drugiej części załączono zalecenia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w tych rzadko występujących skazach krwotocznych.
SUMMARY: Inherited platelet function disorders constitute a large group of rare bleeding disorders. They are heterogenous with respect to platelet defects, way of inheritance and clinical course. This review summarizes the state of the art of their classification, lab characteristics and clinical course as well as provides guidelines addressing the principles of their diagnosis and treatment.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 222kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj