Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Bożena Sokołowska · Anna Dmoszyńska · Anna M. Kowalska

Rola PF4 (chemokiny CXCL4) w powstawaniu skrzepu

The role of PF4 (CXCL4) in the process of clot formation

SłOWA KLUCZOWE:
PF4chemokinymodel biologiczny wywoływania zakrzepicy
KEY WORDS:
PF4chemokinescarotid artery thrombosis model
pełna treść »
STRESZCZENIE: Czynnik płytkowy 4 (PF4) uwalniany jest z ziarnistości α krwinek płytkowych
podczas ich aktywacji. Uczestniczy w powstawaniu skrzepu.
Prawidłowe stężenie PF4 warunkuje nie tylko efektywność procesów
krzepnięcia krwi, ale również skuteczność terapeutycznych dawek heparyny.
Praca niniejsza opiera się w dużej mierze na pracach doświadczalnych
jednej z współautorek
SUMMARY: Platelet factor 4 (PF4) is released from platelet α granules during activation
process. It takes part in clot formation. Physiological concentration
of PF4 is essential not only for thrombus formation but also for the
anticoagulant potency of heparin. This review is based on experiments
performed by one of coauthors.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 182kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj