Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2001, 32, 4

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS · AGNIESZKA ZAŁUSKA · ARTUR JURCZYSZYN · JERZY STACHURA · ZBIGNIEW RUDZKI · ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Spontaniczna ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi u chorego z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej poddanego syngenicznemu przeszczepieniu komórek hemopoetycznych

A case of spontaneous acute graft versus host disease in AML patient following syngeneic peripheral blood progenitor cell transplantation

SłOWA KLUCZOWE:
Ostra białaczka szpikowaSyngeniczne przeszczepienie komórek hemopoetycznych z krwi obwodowejOstra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi
KEY WORDS:
Acute myeloid leukaemiaSyngeneic peripheral blood progenitor cell transplantationAcute graft versus disease
pełna treść »
STRESZCZENIE: Poniżej przedstawiono przypadek 48-letniego chorego z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej, poddanego syngenicznemu przeszczepieniu komórek hematopoety­cznych, u którego wystąpiła ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (komponenta jelitowa) potwierdzona badaniem histopatologicznym wycinka jelita grubego. Przedstawiono wyniki leczenia aGVHD wysokimi dawkami sterydów. Podjęto próbę wskazania przyczyn rozwoju ostrej GVHD w opisywanym przypadku.
SUMMARY: We report a case of 48-year old man with acute myelogenous leukaemia, who developed acute graft versus host disease (gut component) confirmed by histopathological examination, after syngeneic peripheral blood progenitor cell transplantation. A good response to therapy was obtained and the patient has since remained in complete remission for two years.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 2143kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj