Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2001, 32, 2

IWONA HUS · DARIUSZ JAWNIAK · ZORIANA SALAMANCZUK · IZABELA KAPUSTA · MAGDALENA GÓRSKA

Nietypowy przebieg ostrej białaczki promielocytowej, z translokacją 15;17, opornej na leczenie kwasem all-trans retynoinowym

Uncommon course of acute promyelocytic leukemia with t(15;17), resistant to ATRA treatment

SłOWA KLUCZOWE:
Ostra białaczka promielocytowaATRAImmunofenotyp
KEY WORDS:
Acute promyelocytic leukemiaATRAImmunophenotype
pełna treść »
STRESZCZENIE: Ostra białaczka promielocytowa (OBP) różni się od innych typów ostrych białaczek szpikowych charakterystycznym zespołem objawów klinicznych, obecnością t(15;17) w komórkach białaczkowych oraz niezwykłą wrażliwością na leczenie kwasem all-trans retynoinowym (ATRA). Przedstawiamy przypadek OBP o nietypowym przebiegu, opornej na leczenie ATRA.
SUMMARY: Acute promyelocytic leukemia (APL) has some characteristic features distinguis­hing it from among other types of acute myeloid leukaemias: typical clinical picture, presence of t(15;17) in leucaemic cells and unique sensitivity 10 all-trans retinoic acid (ATRA) treatment. We present an atypical case of APL with primary resistance to ATRA treatment.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 1829kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj