Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

RENATA PIUSIŃSKA-MACOCH

Etapy psychologicznej odpowiedzi chorych w procesie umierania w nowotworach krwi i układu chłonnego

Psychological response’ stages in dying patients with hemato-oncological diseases

SłOWA KLUCZOWE:
Odpowiedź psychologicznaProces umieraniaNowotwory krwiNowotwory układu chłonnego
KEY WORDS:
Psychological responsesDying processHematopoietic and lymphoproliferative neoplastic diseases
pełna treść »
STRESZCZENIE: Proces umierania wyzwala u chorych złożone, wieloetapowe psychologiczne reakcje z bogatym i zmiennym obrazem
klinicznym. W każdej fazie chory wymaga specjalistycznej i interdyscyplinarnej opieki
SUMMARY: Dying involves a several stages, dynamic and multi-symptomatic process in patients’ psychological responses. A dying
person all the time needs a specialistic and interdisciplinary staff care.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 85kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj