Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

BOŻENA KATARZYNA BUDZISZEWSKA · WALDEMAR SAWICKI

Niedokrwistości hemolityczne – od rozpoznania do skutecznego leczenia

Hemolytic anemia – from diagnosis to effective treatment

SłOWA KLUCZOWE:
Niedokrwistości hemolityczneDiagnostykaKlasyfikacjaLeczenie
KEY WORDS:
Hemolytic anaemiasDiagnosticsClassificationTreatment
pełna treść »
STRESZCZENIE: Diagnostyka niedokrwistości hemolitycznych przebiega w dwóch etapach: potwierdzenia procesu hemolitycznego
i ustalenia czynnika etiologicznego hemolizy. Hemolizę wewnątrz- i zewnatrznaczyniową rozpoznajemy za pomocą
prostych i powszechnych testów. Należą do nich oznaczenie stężenia bilirubiny, LDH, haptoglobin oraz poziomu retikulocytów
w surowicy, poziomu wolnej hemoglobiny w surowicy i w moczu. Ustalenie czynnika etiologicznego
wymaga niekiedy zastosowania specjalistycznych testów jak badania białek błony erytrocytów, testy enzymatyczne
czy badań immunologicznych charakteryzujących przeciwciała. Nie należy jednak zapominać o randze podstawowych
narzędzi lekarskich jakim są wywiad i badanie przedmiotowe, które z dużym prawdopodobieństwem mogą
ukierunkować diagnostykę przyczynową niedokrwistości hemolitycznej.
Leczenie niedokrwistości hemolitycznych jest również dwustopniowe. W pierwszym etapie wymaga leczenia objawowego
polegającego na wyrównaniu niedoborów krwinek czerwonych i zapobieganiu lub leczeniu powikłań hemolizy
jak np. niewydolności nerek. W drugim etapie leczenie dotyczy usunięcia czynnika powodującego hemolizę
przede wszystkim poprzez leczenie choroby podstawowej lub zmniejszenia jego działania jak w przypadku niedokrwistości
hemolitycznych wrodzonych.
SUMMARY: The diagnostics of hemolytic anemia is carried through two separate steps: determination of hemolytic process and
confirmation by tests to establish the specific etiology. The intra- and extravascular hemolysis is recognized by simple
and common tests including measurement of bilirubin, LDH and haptoglobin serum concentration, the reticulocytes
count, the free hemoglobin level in serum and urine analysis. To establish etiological factors, special tests for
the defects of the red cell membrane, enzymes deficiency and immune tests for antibodies characteristics are needed.
We shouldn’t forget about the medical history and examination of a patient that could direct towards relevant diagnostic
studies. Treatment of hemolytic anemias involves two tasks. The first is the supportive treatment to supplement
red cells and prevent complications, e.g. renal failure. The second step is to treat primary disease or to decrease the
effect of causative factor on hemolytic anemia.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 196kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj