Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 1

ADAM NOWICKI · LIDIA GIL · MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Neutropeniczne zapalenie jelit

Neutropenic enterocolitis

SłOWA KLUCZOWE:
Neutropeniczne zapalenie jelitInfekcja brzusznaNeutropenia
KEY WORDS:
Neutropenic enterocolitisAbdominal infectionNeutropenia
pełna treść »
STRESZCZENIE: Neutropeniczne zapalenie jelit jest zagrażającym życiu powikłaniem infekcyjnym występującym najczęściej u chorych
poddawanych terapii przeciwnowotworowej. W pracy przedstawiono dane dotyczące występowania i etiologii
tego schorzenia. Omówiono aktualne propozycje dotyczące rozpoznawania i leczenia.
SUMMARY: Neutropenic enterocolitis is a life-threatening complication occurring most frequently in patients treated with antineoplastic
therapy. Data concerning epidemiology and etiology are presented. Current diagnostic criteria and treatment
recommendation are discussed.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 93kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj