Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

MARIA BIENIASZEWSKA

Leczenie przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych Ph ujemnych

Myeloproliferative Ph negative neoplasms – current treatment options

SłOWA KLUCZOWE:
Nadpłytkowość samoistnaCzerwienica prawdziwaPierwotne zwłóknienie szpikuLeczenie
KEY WORDS:
Essentials thrombocythaemiaPolycythaemia veraPrimary myelofibrosisTreatment
pełna treść »
STRESZCZENIE: Postęp wiedzy na temat podłoża molekularnego przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych jaki dokonał się w ciągu ostatnich dwóch lat budzi zrozumiałe zainteresowanie. Odkrycie mutacji JAK2 występującej u ponad 98% chorych z czerwienicą prawdziwą i 50–60% chorych z nadpłytkowością samoistną, stało się przyczyną weryfikacji kryteriów diagnostycznych tych zespołów.
Mimo, że odkrycia te nie zmieniły dotychczas podejścia terapeutycznego, można mieć nadzieję, że w przyszłości i ta dziedzina ulegnie zasadniczym przeobrażeniom. W artykule przedstawiono zmiany w kryteriach diagnostycznych przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych Philadelphia ujemnych oraz przedstawiono aktualne podejście terapeutyczne, oparte o ocenę czynników ryzyka i czynników rokowniczych.
SUMMARY: The studiem conducted during last two years resulted in better understanding of molecular basis of chronic myeloproliferative disorders and stimulated the discussion on diagnostic criteria of these diseases. In particular, the discovery of JAK2 mutation which is present in almost 100% of patients with polycythemia vera, clearly showed a necessity of verification of present diagnostic procedures and criteria. The paper present a new proposal of diagnostic criteria which was published in Blood in 2008 and discuss the treatment of myeloproliferative neoplasms.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 109kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj